moderate hikes


IN AND AROUND TAIPEI

erge shan via nanbanglio

jiaokeng to qingtiangang 

mount wufen hiking trail

qingshan waterfall trail

qixing mountain

wai wa zi shan to hongludi nanshan fude temple


HSINCHU COUNTY

lidong shan and tapung castle via dahun shan

lubi mountain


TAOYUAN COUNTY

xiaocukeng ancient trail and shimen shan


YILAN COUNTY

st marian’s hiking trail

Advertisements